QUEN SOMOS

Entreculturas é unha ONG xesuíta que defende o dereito á educación de calidade de todas as persoas como vía para alcanzar un mundo xusto e sostible. Esta misión tradúcese en proxectos de cooperación, propostas educativas, accións de sensibilización social e incidencia política, programas de voluntariado e espazos de diálogo e participación con empresas, organizacións e institucións públicas.

Estamos presentes en 45 países de América Latina, África, Asia e Europa, nos que levamos a cabo 204 proxectos. Co noso traballo, contribuímos actualmente a que máis de 361.442 persoas teñan unhas condicións de vida máis dignas.

Alboan é unha ONG xesuíta de cooperación internacional que traballa pola construción dunha cidadanía global que promova a xustiza socioambiental e a equidade de xénero. Xunto a outras persoas e organizacións aspiramos a transformar estrutúralas xeradoras de exclusión a nivel local e global e a promover novas relacións sociais e económicas.

Estamos presentes en 24 países nos que levamos a cabo máis de 205 proxectos en alianza con máis de 90 organizacións socias. Grazas a iso máis de 532.000 persoas melloraron a súa situación persoal e comunitaria.

Ambas institucións comparten un Marco Estratéxico Común vertebrado polas seguintes causas:

Garantía do dereito universal a unha educación de calidade

Defensa da vida digna das persoas migrantes e refuxiadas

Promoción dunha
xustiza
socioambiental

Promoción da
equidade
de xénero

Fortalecemento da participación e
a Cidadanía global