PROTOCOLO XERAL CONTRA COVID-19


 1. En todas as carreiras observaranse as medidas de prevención e control sanitario vixentes e aplicables contra a Covid-19, establecidas polas respectivas comunidades autónomas.

 2. O Plan de Actuación contra a Covid-19 do evento inclúe as seguintes medidas:

  • Existirán dispensadores de xel ao entrar á zona de saída.
  • Saída con máscara obrigatoria ata 300 metros despois de pasar o arco.
  • Máscara obrigatoria ao cruzar o arco de meta.
  • Os corredores deben manter unha distancia mínima de dous metros ao cruzar o arco de meta.
  • Dispensadores de xel en meta.
  • Uso dos datos de rexistro dos corredores para trazabilidad Covid.
(*) No formulario de inscrición de cada carreira indicarase se existen medidas adicionais segundo cada comunidade autónoma na data da proba.