AMAZONÍA

A  Amazonía é un dos territorios do planeta con máis diversidade cultural e ecolóxica. O territorio  Panamazónico comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela e  Guayana Francesa e é o fogar de 33 millóns de persoas dos cales 1,5 millóns son indíxenas que pertencen a 385 pobos diferentes; con todo, a organización indíxena  COICA1 estima que serían preto de tres millóns de indíxenas, é dicir, case un 10%. 

A  Amazonía é un lugar decisivo para regular o clima a nivel mundial pola gran biodiversidade que ten. Aproximadamente a 20% da auga doce na terra, en estado non conxelado, está na  Amazonía. Con todo, a pesar da riqueza cultural e biolóxica da rexión, existen serias ameazas cara ao territorio e os seus poboadores, principalmente, como consecuencia do modelo de desenvolvemento baseado na acumulación e o  extractivismo que xera fortes presións sobre os recursos do bosque.

A  Amazonía e os seus pobos están ameazados pola deforestación, a venda de madeira, a ocupación ilegal, o  plantío para o  agronegocio e o narcotráfico, entre moitos outros intereses por parte de militares, comerciais e industrias que se disputan o control dos recursos naturais, mentres que son as comunidades locais as que padecen os impactos negativos do extractivismo.

En  Entreculturas e  Alboan estamos a traballar para contribuír ao exercicio de dereitos dos pobos indíxenas. En concreto, coa carreira solidaria deste ano imos apoiar:

Promovendo unha educación intercultural bilingüe para 243 nenos e nenas indíxenas amazónicos que asisten a dous centros educativos de Fe e Alegría Brasil en  Boa Vista, á fronteira entre Brasil e Venezuela, e en Manádevos.

Promovendo a formación integral dun grupo de 16 líderes e  lideresas indíxenas de  Boa Vista, á fronteira Brasil – Venezuela, e de 30 mozos indíxenas  Tikuna de comunidades situadas na tripla fronteira Colombia, Perú e Brasil.

Apoiando unha educación intercultural, bilingüe e socioambiental para a Fe e Alegría presente na Amazonia.

Ofrecendo atención humanitaria a poboación indíxena vulnerable en Brasil, contribuíndo, da man de Fe e Alegría Brasil,  á atención con alimentación e saúde a familias  migrantes indíxenas venezolanas, que teñen aos seus fillos e fillas escolarizados no centro de Fe e Alegría en  Boa Vista, no estado de  Rorayma ao norte de Brasil.

Fomentando á vez a hospitalidade por parte da poboación autóctona de Brasil e atención humanitaria tamén para familias indíxenas  brasileras que han  migrado á cidade de Manaos e foron fortemente golpeadas pola pandemia e pola crise económica.

A través do desenvolvemento de alternativas económicas sostibles para garantir a soberanía alimentaria dos pobos indíxenas. Farémolo man a man con SAIPE en Perú e CIPCA en Bolivia. Cultivo de cacao, cultivo de plátano, galiñas autóctonas, apicultura…

Defensa dos dereitos nos estados de  Pará e Amazonas, en Brasil, a través do traballo e acompañamento do Equipo itinerante, contribuíndo á defensa da Terra Indíxena  Sateré  Mawé fronte ao contaxio da  Covid (control sanitario) e fronte ás ameazas de madeireiros, buscadores de ouro e traficantes, co fortalecemento do posto de vixilancia da Terra Indíxena e o apoio a procesos de formación a dirixentes e líderes. Máis de 10.000 persoas, entre familias indíxenas e ribeiregas que viven a Terra Indíxena e en comunidades próximas serán indirectamente beneficiadas.

Previous
Next