QUI SOM

Entrecultures és una ONG jesuÏta que defensa el dret a l’educació de qualitat de totes les persones com a via per assolir un món just i sostenible. Aquesta missió es tradueix en projectes de cooperació, propostes educatives, accions de sensibilització social i incidència política, programes de voluntariat i espais de diàleg i participació amb empreses, organitzacions i institucions públiques.

Estem presents a 45 països d’Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa, on duem a terme 204 projectes. Amb la nostra feina, contribuïm actualment a que més de 361.442 persones tinguin unes condicions de vida més dignes.

Alboan és una ONG jesuïta de cooperació internacional que treballa per construir una ciudadania global que promogui la justícia socioambiental i l’equitat de gènere. Amb altres persones i organitzacions aspirem a transformar les estructures generadores d’exclusió a nivell local i global i a promoure noves relacions socials i econòmiques. 

Estem presents a 24 països on duem a terme més de 205 projectes en aliança amb més de 90 organitzacions sòcies. Gràcies a això, més de 532.000 persones han millorat la seva situació personal i comunitària.

Ambues institucions compartim un Marc Estratègic Comú vertebrat per les següents causes: 

Garantia del dret
universal a una
educació de qualitat

Defensa de la vida digna
de les persones
migrants y refugiades

Promoció
d’una justícia
socioambiental

PROMOCIÓ DE
L'EQUITAT
DE GÈNERE

ENFORTIMENT
DE LA PARTICIPACIÓ I LA CIUTADANIA GLOBAL